Etusivu

Tästä Nuorten Puro-illat- ja Facebook- sivustoille 

HOITAVA SEURAKUNTA- HOITAVA SIELUNHOITO
Puhuvat

ULLA JA DAVID DAHLEN
Musiikissa Jonna Niemelä

10:30 kahvit

11-12  Hyvin- vai pahoinvoiva Kristuksen ruumis? 

Jumalan tarkoitus on, että seurakunta, Kristuksen ruumis,on Hänen elämän virtauksensa ja lohdutuksensa lähde maan päällä.

Jokaisen Kristus-ruumiin jäsenen tulisi Jumalan näkökulmasta palvella omalla paikallaan,jotta ruumis kokonaisuutena voi hyvin.

Yhdenkin ruumiinosan pahoinvointi vaikuttaa kokonaisuuteen. Osio tarkastelee seurakunnan hyvin- ja pahoinvointia sen pään,

Kristuksen, näkökulmasta, luoden pohjaa seuraaville osioille.

12-13  Luomisen ja lankeemuksen vaikutus ihmissuhteisiin ja palvelutehtävään osa 1

Jumala loi ihmisen yhteyteen itsensä ja toinen toisensa kanssa. Ihminen myös luotiin Jumalan kuvaksi ja siten arvokkaaksi.

Osio luo pohjaa paratiisin juurillemme ensinnäkin luomisen näkökulmasta. Luomisen myötä siirrymme katsomaan,

kuinka syntiinlankeemus seurauksineen, mm. häpeän, pelon, piilottelun ja syyttelyn muodossa vaikuttaa

ihmissuhteisiimme ja palvelutehtäväämme.

13-14 Lounas

14-15 Luomisen ja lankeemuksen vaikutus ihmissuhteisiin ja palvelutehtävään osa 2

Jatkamme edellisen osion teemaa ihmissuhteitamme ja palvelutehtäväämme ajatellen.                            

15-16 Kutsu valoon ja vapauteen sisäisen muutoksen ja eheytymisen kautta

Jumala on kutsunut meidät vaeltamaan valkeudessa ja vapaudessa sisäisen muutoksen polulla.

Hän tahtoo ensisijaisesti muuttaa sisäistä maailmaamme, joka puolestaan vaikuttaa ulkoiseen toimintaamme.

Osio käsittelee muutoksen osa-alueita Raamatun-mukaisen ’sydän’-käsitteen pohjalta; ihmisen tunne-, tahto-,

ja ajatusmaailmaa.

Sunnuntaina jatkamme klo 13:00
Elämän virtaus Kristus-ruumiissa
Ulla ja David Dahlen

TERVETULOA!

Hoitavan seurakunnan ja sielunhoidon
viikonloppu Nivalan helluntaiseurakunnassa.
Ihmissuhteet koskettavat meitä jokaista.
Rakkauteen ja keskinäiseen kunnioitukseen
perustuneina ne tuovat iloa, lohtua ja yhteenkuuluvuutta
elämäämme.

Kolikon toista puolta ajatellen, elämämme
merkittävimmät kipupisteet nivoutuvat ihmissuhteisiin.
 
Aika ajoin koemme pelkoa, häpeää, syyllisyyttä, syyttelyä ja vihaa niin arjen kuin juhlankin
ihmissuhteissamme. Tulevana viikonloppuna Nivalan helluntaiseurakunnassa (Lisäkuja 1) pureudumme yllämainittuihin
teemoihin.

Tarkastelemme seurakuntaa Kristuksen ruumiina, pohtien seurakunnan hyvin - ja pahoinvointia. Teemme matkan kauas

historiaan sekä Jumalan alkuperäistä

suunnitelmaa, että ihmissuhdesolmujemme alkulähteitä miettien.

Jumalan on tarkoittanut seurakunnan olemaan Hänen elämänsä ja lohdutuksen lähde maan päällä. Hän on kutsunut kristityt,
omansa, vaeltamaan valkeudessa ja vapaudessa.
Raamatun lehdiltä kaikuu kutsu sisäiseen muutokseen, joka puolestaan vaikuttaa ihmissuhteisiimme.
Viikonlopun aikana tarkastelemme myös käytännön avaimia ja työkaluja asian tiimoilta.

Olen ollut mieheni Davidin kanssa naimisissa reilut 18 vuotta. Vuosien aikana olemme palvelleet Afrikassa, Aasiassa,

Yhdysvalloissa ja Suomessa. Tällä hetkellä opetamme sekä lähetysjärjestö Fidan työyhteydessä, että Iso Kirja Opistossa ja

eri seurakunnissa. David keskittyy hengelliseen johtajuuteen, ja minä sielunhoitoon ja sen koulutukseen.

Rukouksemme on nähdä seurakunta enenevässä määrin perheenä, jossa jäsenet palvelevat paikallaan kokien

yhteenkuuluvuutta, lepoa ja lohdutusta - ja jonne on lupa tulla haavoittuvana ja epäonnistuneena, yhdessä muuttuen, eheytyen

ja kasvaen.

Aloitamme lauantain kahvilla klo 10:30, jota seuraavat opetussessiot klo 11-13.

Lounasta nautimme klo 13 ja opetussessiot jatkuvat klo 14-16. Sunnuntain jumalanpalvelus klo 13 jatkaa samaista teemaa. Olet sydämellisesti tervetullut!

Ulla DahlenTervetuloa palvelevaan seurakuntakotiin!

Lisäkuja 1, 85500 Nivala P. +358 443 047 100 klo 9-16
toimisto maanantaisin ja perjantaisin klo 9 - 12
(Toimisto on suljettuna pastorin vapaaviikoilla sekä loma-aikoina)
POP-pankki FI87 4749 0010 0098 17kampanjakoodippt_nivala.pptx


Aika Shopin
laaja kirjavalikoima
palvelee juuri sinua 24h/vrk.
Tilauksesi tulevat kotiasi.
Nopea palvelu,
edulliset hinnat,
ilman postikuluja.

Klikkaa tästä Pohjalainen uskontunnustus laulaen


RAAMATTU ILMOITTAA ILOSANOMAN; JOKA USKOO JA KASTETAAN SE PELASTUU

Kun kaikkea kansaa kastettiin ja myös Jeesus otti kasteen, tapahtui hänen rukoillessaan,
että taivas aukeni ja Pyhä Henki tuli hänen päälleen ruumiillisessa muodossa, kuin kyyhkynen.
Taivaasta kuului ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani, sinuun minä olen mielistynyt."
Luukas 3:21,22

Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.
Markus 16:16

Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: "Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?" Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu." Ja monilla muillakin sanoilla hän 
vakaasti todisti; ja hän kehotti heitä sanoen: "Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta". Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.

Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: "Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?" Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu." Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehotti heitä sanoen: "Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta". Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.
Apostolienteot 2:36-42


USEIN KYSYTTYÄ

Paljonko helluntalaisia on?

Helluntalaisia on Suomessa noin 45 400 jäsentä (lähde: Seurakuntaopas 2006).
Helluntaiherätyksen alkaessa Suomessa tavoitteena oli tuoda, tai palauttaa liikkeelle ominainen näkemys alkukristillisyydestä kaikkiin kristillisiin kirkkokuntiin, mutta usein tällainen ajatus kohtasi vastustusta. Siksi helluntaiherätys päätyi perustamaan paikallisseurakuntia, jotka toimivat yhdistyspohjalta. Seurakuntien taustalla toimii rukoushuoneyhdistyksiä, jotka vastaavat seurakuntien taloudellisista asioista. Vuonna 2002 Suomen uskonnonvapauslain uudistuksen ohella perustettiin Suomen Helluntaikirkko, joka ei ole yhdistys vaan uskonnollinen yhdyskunta Suomen lain edessä. Yhdyskuntamalli toimii yhdistysten rinnalla, joten osa helluntailaisista kuuluu helluntaikirkkoon (jäseniä vuoden 2007 lopussa 3251, osa luterilaiseen kirkkoon ja osa ei kuulu kumpaankaan. Suomessa on noin 250 helluntaiseurakuntaa. Lisäksi suomenkielisiä helluntaiseurakuntia löytyy muun muassa Australiasta, Floridasta, Espanjasta, Kanadasta ja Ruotsista.

Helluntaiherätys eli helluntailaisuus on suurin kristinuskon protestanttisista suunnista maailmassa.
Helluntaiherätys sai alkunsa 1900-luvun alkuvuosina Yhdysvalloissa Kansasissa ja Los Angelesissa. Helluntaiherätyksen syntymiseen ja sen omaksumiin opillisiin näkemyksiin vaikuttivat merkittävästi metodistit ja pyhitysliike.

Perinteiseen helluntailaisuuteen arvioidaan kuuluvan 115 miljoonaa jäsentä koko maailmassa.
Jos lukuun lasketaan myös helluntailaisuuteen pohjautuvat karismaattiset ja uus­karismaattiset liikkeet, oli helluntailaisten kokonaismäärä vuonna 2001 noin 345 miljoonaa. Liikkeen kasvu on kuitenkin ollut niin suurta, että nykyisin helluntalais-karismaattiseen liikkeeseen lasketaan kuuluvan jo yli neljännes maailman n. 2 miljardista kristitystä, eli yli 500 miljoonaa. Lukumäärät tosin vaihtelevat laskijasta riippuen merkittävästikin, sillä jo vuonna 2000 toisaalla määriteltiin liikkeen kannattajia olevan n. 550 miljoonaa. Karismaattinen liike vaikuttaa vanhoissa kirkkokunnissa, kuten katolisessa ja luterilaisessa kirkkokunnassa. Uuskarismaatikot ovat jääneet pääasiassa itsenäisiksi liikkeiksi eivätkä ole liittyneet mihinkään olemassa olevaan kirkkokuntaan. Kaikkia protestantteja on yhteensä noin 376 miljoonaa jäsentä. (wikipedia)

Viimeisimmät tiedot on Kiinassa 150miljoonaa Kristittyä vuona 2015 ja luku kasvaa päivittäen vauhdilla.
Erityisen voimakkaasti helluntailaisuus kasvaa kolmannessa maailmassa ja eniten helluntailaisia onkin Kiinassa ja Brasiliassa.

Hyvä Sanoma palvelu 2010
Opillisesti Suomen helluntaiherätys on lähinnä yksi haara maailmalla vallitsevista suuntauksista. Pohjois-Amerikassa vaikuttava Assemblies of God on neljän suurimman haaran joukkoon kuuluva ja on opillisesti lähinnä Suomen helluntaiherätystä. Suomessa helluntaiherätyksen opin on usein kuvailtu sisältävän uskosta vanhurskauttamisen luterilaisilta, pyhityksen metodisteilta, kastekäsityksen baptisteilta ja omanaan opin Pyhästä Hengestä. Jos kuitenkin luterilainen uskosta vanhurskauttaminen määritellään ev.lut. Tunnustuskirjojen ja Martti Lutherin mukaan, helluntailainen uskosta vanhurskauttamisen oppi eroaa monella tavalla luterilaisesta, koska usko käsitetään näissä opinsuunnissa eri tavalla.

Helluntaiherätyksellä on
Helluntailiikkeen teologian mukaan jokaisella ihmisellä voi ja tulee olla henkilökohtainen suhde Jumalaan. Se syntyy, kun uskoo Jeesukseen ja hänen sovituskuolemaansa, mitä helluntaiseurakunnissa kutsutaan uskoontuloksi. Uskoontulo voi olla tiettynä hetkenä tapahtunut kokemus tai pitkäaikainen prosessi. Uskoontullut ihminen kastetaan seurakunnassa upottamalla, ja hän liittyy samalla paikallisen seurakunnan jäseneksi. Helluntaiherätyksessä nähdään tärkeäksi, että jokainen uskova saa kokea myös Pyhän Hengen kasteen henkilökohtaisesti. Se on yleensä tunnepitoinen kokemus, johon liittyy usein kielilläpuhumisen armolahjan saaminen.

Helluntaiherätyksellä on
Juhannuskonferenssi-nimiset kesäjuhlat juhannuksena Keuruun Ison Kirjan alueella. Iso Kirja on Suomen helluntaiherätyksen raamattukoulu ja kristillinen kansanopisto. Opistolla voi suorittaa sekä lyhyitä kursseja että pitempiä useamman vuoden opintokokonaisuuksia.

Koska helluntaiherätys on
Suomessa melko suuri liike, on sen jäsenten joukosta noussut myös eräitä julkisuuden henkilöitä, kuten Mika Poutala, Toimi Kankaanniemi, Sari Essayah, Keijo Leppänen, Mika Niikko sekä McLaren-formulatallin lääkärinä toiminut Aki Hintsa. Julkisuuteen on liikkeen saarnaajista ja julistajista noussut varsinkin Niilo Yli-Vainio (1920–1981).


Nivalan helluntaiseurakunta
-Sanassa palveleva seurakunta-
Perustettu 08.07.1951

HOITAVA SEURAKUNTA-
HOITAVA SIELUNHOITO
Luennoitsijat:
ULLA JA DAVID DAHLEN
27.- 28.1.2018
Ympäristöseurakuntien
yhteinen päivä;

ULLA JA DAVI DAHLEN.
10:30 kahvit,
11-12 opetusosio,
12-13 opetusosio,
13-14 ruoka,
14-15 opetusosio,
15-16 opetusosio,
Musiikissa Jonna Niemelä

Sunnuntaina jatkamme
klo 13:00
Elämän virtaus
Kristus-ruumiissa
Ulla ja David Dahlen

TERVETULOA!Viikko-ohjelmassamme mm:


Kuukauden

1. sunnuntai klo 13:00


EHTOOLLISJUHLASSA 

PALVELEVAT


Seurakuntakuoro

Sanassa palvelevat mm.

Juho Vartiainen,

Kauno Ojala,

Jorma Kantola


Ehtoollispöydässämme

palvelevat

seurakuntapalvelijat.


Kaikissa tilaisuuksissamme on

mahdollisuus rukouspalveluun.Kuukauden
2. sunnuntai klo 13:00

TODISTUSKOKOUS
ja lapsille pyhäkoulu

tai 3. sunnuntai


Mitä Jeesus teki -

tilaisuudessa kuulemme

henkilökohtaisia puheen

-vuoroja, mitä Jeesus on

juuri minulle tehnyt.


Tilaisuudessa laulamme

ylistyslauluja Jeesuksen

Kristuksen ristin vapauttavasta

voimasta.

Sanan palvelus on Jeesus

keskeinen, juuri tähän

aikakauteemme.


Tilaisuudessa on rukouspalvelu.Kuukauden
3.sunnuntai klo13:00

Kutsu sinulle

LÄHETYSJUHLAAN

klo 13:00
Mieslaulajat

Tilaisuudessa palvelevat

seurakuntamme 

työntekijätyöntekijät.


Kaikissa tilaisuuksissamme on
mahdollisuus rukouspalveluun.Kuukauden

4. sunnuntai klo 13:00

EVANKELISTAT

PALVELEVAT

tai muut vastuuhenkilöt.


Kaikissa tilaisuuksissamme on
mahdollisuus rukouspalveluun

Kerran kuukaudessa
la klo 19-23 
PURO-illat

on suunnattu nuorille ja nuorille aikuisille.

Kokoonnumme kerran

kuussa Nivalan helluntai-

seurakunnalla.


Illan aluksi tutustutaan

yhdessä johonkin raamatun

aiheeseen.       

Loppuiltaa vietetään

yökahvilan tapaan 

keskustelun, pelailun ja    

napostelun merkeissä.

 

Tule mukaan kavereittesi

kanssa!

PURO-illat ovat paikka Nivalan       

lähialueen nuorille viettää

aikaa rennossa ilmapiirissä

erilaisen yhteisen tekemisen

ja hengellisen sanoman

merkeissä.Tervetuloa Kristittyjen 

yhteiseen Sanan- ja 

rukouksen iltaan

tiistaisin klo 18:00


Ylistyslaulujen ja henkilö-

kohtaisia rukous-
vastauksia klo 18:30


Sanan opetus, jonka jälkeen

rukousilta jatkuu rukous-
soluissa henkilökohtaisten
rukousaiheiden, armolahjojen
sekä sielunhoidollisten 

keskustelujen myötä.


Rukousosion jälkeen
aulakahviossamme kahvi- ja
teetarjoilun myötä on aikaa keskustelujen kautta keskinäiseen yhteyteen.


LÄHETYSKÄSITYÖPIIRI

Keskiviikkoisin

(Ei joulukuussa)

Irmeli Sillmannilla

Aittoperäntie 867

Käsityöpiirissä tehdään

lämpimiä vaatteita

Romaniaan romanilapsille, keskustellaan ja rukoillaan ym.

-tule mukaaan!Joulukuussa ei ruokailua.

Diakonia ruokajako

perjantaina 8.12 klo 11-13