Rukouksesta
Tule tiimityöhön mukaan - rukous on parasta tiimityötä yli seurakuntarajojen!


Presidentti Kallion rukous 

Suomen puolesta Talvisodan aikaan

 

Suomessa oli sen kohtalon päivinä ja hädän päivinä, Talvisodan aikaan, presidentti, 
joka ei ainoastaan toivottanut puheessaan Jumalan siunausta, vaan myös rukoili Suomen
puolesta ja kehoitti koko kansaa rukoilemaan. Tänä päivänä olemme myös kohtalomme 
ajassa ja hädän päivässä, mitä tulee sotaan syntiä ja sielunvihollista vastaan.

 

Tässä presidentti Kyösti Kallion rukous:

 

Rukous Suomen puolesta

 

Taivaallinen Isämme, katso armossasi kansamme puoleen. Sinä olet

luonut sen ja rakastat sitä. Sinä näet, että se on mitä suurimmassa vaarassa. 
Siksi rukoilemme Sinua: Herra, auta meitä hädässämme äläkä anna meidän hukkua. 
Lahjoita kääntymys synnin ja laittomuuden teiltä, jotka johtavat kansamme tuhoon. Herra, armahda meitä.

 

Herra Jeesus Kristus, ilman sinua olemme voimattomia hävittäviä voimia

vastaan, jotka tulvivat kansamme yli ja myrkyttävät sen. Siksi me

kerskaamme Sinun voitostasi pahuuden henkivaltoja vastaan, joiden

vaikutukset ovat joka päivä sanoin ja kuvin julkisuudessa nähtävissä. Herra,

sinä olet Golgatan ristillä voittanut pimeyden vallat. Niiden täytyy väistyä

myös tänään, koska ylistämme Sinun nimeäsi niiden ylitse. Tähän me
uskomme, sillä Sinä voit myös meidän aikanamme varjella ihmiset

saatanalliselta eksytykseltä. Herra, armahda meitä.

 

Auta meitä Pyhän Henkesi kautta ryhtymään omassa elämässämme taisteluun
syntiä vastaan ja olemaan kestäviä loppuun asti. Tee meidät kansamme keskellä
merkiksi Sinun vapahtavasta armostasi. Täytä meidät niin Sinun rakkaudellasi, että 
me tulemme kuuliaisiksi Sinun käskyillesi. Rakkautesi olkoon meissä se voima,
joka voittaa pimeyden vallat kansassamme.

 

Herra Jeesus Kristus, kaiken voimme Sinun kauttasi,

siihen me uskomme. Armahda meitä. Amen.


MEIDÄN ETUOIKEUTEMME ON NYT
RUKOILLA JA 
PAASTOTA!
SUOSITUKSEMME ON,
ETTÄ HAKEUDUTTE PAIKALLISSEURAKUNTIENNE YHTEYTEEN RUKOUSTARPEITTENNE KANSSA.

TEITÄ
PALVELEVAT MYÖS PALVELEVAT RUKOUSPUHELIMET, SEKÄ RADIO DEI JA TV7 YM.
SEURAKUNTA YHTYMÄT.

MUISTATHAN,
ETTÄ JUMALA KUULEE SINUN HENKILÖKOHTAISET RUKOUKSESI JEESUKSEN KRISTUKSEN NIMESSÄ!


ISÄ MEIDÄN RUKOUS

Isä
meidän, joka olet taivaassa,
pyhitetty olkoon sinun nimesi,
tulkoon sinun
valtakuntasi,
tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme
ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta,
sillä sinun on valtakunta,
voima ja kunnia, iankaikkisesti, Amen
.

   


"Jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon; jos joku on hyvillä mielin, veisatkoon kiitosta.Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä.Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi.Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras".


Esirukoilijat! 
"Pyydän, että muistaisimme seuraavia asioita esirukouksin. Nämä aiheet ovat eripuolilta maatamme tulleita esirukouspyyntöjä jotka kokoan tähän ryhmiteltynä". 
1. Rukoillaan kaikkien sairaiden puolesta, että lääketieteen kautta tulisi helpottavaa ja parantavaa apua sairauksista kärsiville, mutta myös, että seurakuntien keskellä parantamisen armolahjat alkaisi toimimaan yhä voimallisemmin.
2. Rukoillaan ihmissuhde ongelmista kärsivien puolesta. Kaikille keskinäistä yhteyttä. Tervettä nöyryyttä ja Jumalan mielenmukaista anteeksiantamusta toinen toisiamme ja kanssamatkaajiamme kohtaan. Jumalalta tulevaa viisautta ratkaista ongelmatilanteita.
3. Rukoillaan, niiden puolesta jotka haluaisivat tehdä työtä, että saisivat johdatuksen työpaikkojen löytämiseksi. Niin, että jokainen saisi rakentaa yhteiskuntaamme mielekkäällä työllä ja saada siitä toimeentulonsa.  
4. Rukoillaan avioliittojen puolesta.
5:1   Rukoillaan nuorten puolesta: 5:2. johdatusta ammatin valintaan ohjaavaan koulutukseen. 5:3. johdatusta aviopuolison löytämiseen.5:4. työpaikkojen saamiseen. 5:5. varjeltumista eri riippuvuuksista. 5:6. mielekkäiden ja kehittävien harrastusten löytämiseksi ja terveiden sosiaallisten ihmissuhteiden kehittymiseksi.5:7. henkilökohtaisen uskon avautumista. Ei uskonnollisuutta, vaan Kristuksen sisäisen tuntemisen puolesta nuorisollemme ja koko suomen kansalle Raamatun mukaista uudestisyntymisen armoa.5:8.  nuoret sitoutuisivat seurakuntien keskellä palvelemaan elävää Jumalaa ilolla lahjojensa ja voimavarojensa mukaan.5:9. Eduskuntamme ja hallituksemme puolesta.5:10. Presidenttimme puolesta.5:11. Kaikille päättäjille ja viranhaltioille viisautta heille uskotuissa ja vaativissa tehtävissä.5:12. Kaikkien kansojen puolesta, että Jumalan Sana saisi uudestisynnyttää Jumalan Armolla ja rakkaudella Jeesuksessa Kristuksessa.

Kaikien seurakuntien Sanan ja rukouksen illoissa palvellaan sinua. Hakeudu siis uskovien yhteyteen, älä jää yksin!

Teille, jotka olette pitkään, vuosia, rukoilleet avioliittoihinne käännettä parempaan. 
Kehottaisin teitä harkitsemaan, että hakeutuisitte mm. avioliittoleireille tai muuhun Kristilliseen perheterapiaan. Ammattiauttajat ovat myös Jumalan antamat mahdollisuudet itsemme ja toistemme tuntemiseen ja eheytymiseen. 


Älä koskaan tuhoa elämääsi. 
Vaikka nyt tuntuu, että olosuhteet tuovat sen.
Elämäsi on siltikin olosuhteista riippumatta elämisen arvoinen ja äärettömän arvokas. 
Vaikka kokisit sen nyt aivan päinvastoin. 
Se mikä nyt on tuhoavaa, on tulevaisuudessasi sinun voimavarasi. 
Sinulla on siis tulevaisuus jo tässä ajassa, kun uskallat elämäsi elää. 
Kun elät tässä ajassa Jeesuksessa Kristuksessa, elät täydellisen elämän iankaikkisuudessa.

Mitä onni on?
Onneni on olla lähellä Jumalaa!

Elä tätä hetkeä.
Älä elä menneessä.
Älä elä kaukana tulevaisuudessa.
Elä nyt hetkeä!

Uskalla rakastaa.
Uskalla ottaa vastaan rakkautta.
Älä pelkää tulla haavoitetuksi.
Äläkä sinä haavoita ketään.

Teille, jotka odotatte eri sairauden alueille parantumista. On oikein, että olette rukoilleet ja olleet rukoiltavana.
Jeesus on parantajamme myös tänä päivänä. 
Mutta on myös lääketieteen eri sektorit joiden kautta saamme ottaa ammattiavun vastaan, se ei ole epäuskoa. 
Meidän on myös otettava vastuu terveyden ylläpitäjänä mm. liikunta, riittävä lepo ja terveellinen ravinto ovat osa paremman terveydentilamme ylläpitämistä. Kaikki vaikuttaa kaikkeen.
MUISTA, JEESUS ON SINUN KANSSASI JOKA PÄIVÄ 24h


SINUN ELÄMÄÄSI SIUNAUKSEN SALAISUUS ON SIUNAAMINEN

Jumala sanoo juutalaisten ja Israelin siunaamisesta;
"Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat,
ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, 
ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä."
1 Ms.12:3

Jeesus sanoo siunaamisen siunaukseta kokonaisvaltaisena elämän asenteena;

"Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon: rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat, siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat.
Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa hänelle toinenkin, ja jos joku ottaa sinulta vaipan, älä häneltä kiellä ihokastasikaan.
Anna jokaiselle, joka sinulta anoo, äläkä vaadi takaisin siltä, joka sinun omaasi ottaa.
Ja niin kuin te tahdotte ihmisten teille tekevän, niin tehkää tekin heille.
Ja jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä kiitosta teille siitä tulee? Rakastavathan syntisetkin niitä, jotka heitä rakastavat.
Ja jos teette hyvää niille, jotka teille hyvää tekevät, mitä kiitosta teille siitä tulee? Niinhän syntisetkin tekevät." Luukas 6:27-33Nivalan helluntaiseurakunta
- on rukoileva seurakunta -
Perustettu 08.07.1951


  
Comments